HR KENNISBANK

Relatie op de werkvloer? Zorg voor duidelijkheid en balans

Relatie op de werkvloer? Zorg voor duidelijkheid en balans cover

Daar waar mensen veel tijd samen doorbrengen, kunnen liefdesrelaties ontstaan. Dus ook op de werkvloer. Want ook bij collega’s komen werk en privé regelmatig samen. Maar hoe ga je hier als werkgever mee om? Mag je een relatie op de werkvloer verbieden? En wat doe je als je erachter komt dat je werknemers een relatie hebben? Je leest het in dit artikel.

Je mag een relatie op de werkvloer niet verbieden

Als werkgever kun je niet voorschrijven met wie je werknemers een liefdesrelatie aangaan. Het liefdesleven van medewerkers is immers privé en wordt beschermd door de Grondwet en internationale verdragen.

Maar een relatie kan wel effect hebben op de werksfeer, zowel positief als negatief. Positief gezien kan het de teamspirit versterken en collega's meer betrokken maken bij elkaar en de organisatie. Aan de andere kant kunnen relatieconflicten of vermeende partijdigheid door een liefdesrelatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte de werksfeer negatief beïnvloeden.

Wat kan je wel doen?

Om problemen voor te zijn, is het slim om in het personeelshandboek of in jullie gedragscode duidelijk beleid op te nemen over (liefdes)relaties op de werkvloer. Neem daarin bijvoorbeeld op dat je medewerkers een liefdesrelatie met een collega (maar bijvoorbeeld ook met een medewerker van een klant, leverancier of belangrijke concurrent) zo snel mogelijk moeten melden bij hun leidinggevende en/of HR.

Ook kan je een bepaling opnemen waarin je aangeeft dat de kwaliteit van het werk, de dynamiek binnen het team en de werksfeer binnen het bedrijf niet onder de relatie mogen lijden. Op die manier kan een evenwicht worden gevonden tussen menselijke gevoelens en professioneel gedrag op het werk, waarbij liefdesrelaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de werksfeer zonder de professionele normen te schaden.

Ontvang je een melding van een relatie op de werkvloer? Dan hangt het van de situatie af wat je kunt doen of afspreken. Want elke situatie is anders. Is er sprake van een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte? Dan is het wellicht mogelijk om een van de twee over te plaatsen naar een ander team, andere afdeling of andere vestiging. Daarmee voorkom je scheve ogen en (beschuldigingen van) partijdigheid. Gaat het om collega’s met eenzelfde functieniveau? Dan is het goed om afspraken te maken over de samenwerking, gezamenlijke projecten en de dynamiek binnen het team. En gaat het om een relatie met een zakelijke relatie of concurrent van je bedrijf? Dan is het wellicht goed als een collega de zakelijke contacten overneemt.

Wanneer moet je als werkgever ingrijpen?

Als werkgever moet je ingrijpen als de onderlinge werkverhoudingen verstoord raken en dit de bedrijfsvoering belemmert. Denk dan niet meteen aan een ontslag, het gesprek aangaan is dan het allerbelangrijkst! En omdat iedere situatie anders is, hangt het ook hier van de situatie af wat je kunt doen.

Hulp nodig? Bel Penosa!

Wil je vervelende discussies over relaties op de werkvloer voorkomen of speelt dit bij jou in de organisatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag verder!