HR KENNISBANK

6 vragen en antwoorden over thuiswerken

6 vragen en antwoorden over thuiswerken

Er blijven veel vragen omtrent het thuiswerken en dit is niet minder geworden na de persconferentie van 12 november. Hierin is besloten dat het thuiswerkadvies weer is aangescherpt. Lees hier 6 vragen en antwoorden over thuiswerken.

1. Hoe kun je als werkgever de thuiswerkplek arboproof maken?

Je kunt als werkgever beginnen om de thuiswerkplek van je werknemer zo in te richten dat deze voldoet aan dezelfde standaarden als op kantoor. Of in ieder geval dat men de voorzieningen heeft die voorkomen dat werknemers te lang of op de verkeerde wijze werken. Denk hierbij aan een goede stoel, bureau, laptophouder, muis, beeldscherm, enz.

Het juist inrichten van een thuiswerkplek is ook vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit besluit geeft aan dat de thuiswerkplek zo is ingericht dat de werknemer zijn werk zoveel als mogelijk zittend en ergonomisch verantwoord kan verrichten. Ook een goede verlichting is onderdeel van dit besluit.

Je kunt er als werkgever voor kiezen de werkplek in te richten voor je werknemer of om een bestaande werkplek te laten controleren door een deskundige. Overleg wel altijd met je werknemer!

2. Wat is je plicht als werkgever voor het inrichten van een thuiswerkplek als het je ontbreekt aan financiële middelen?

Thuiswerken is geen recht. Dus als je als werkgever wel veilige werkplekken op kantoor hebt, maar het ontbreekt je aan financiële middelen om dit ook thuis bij de werknemer in te laten richten dan kun je het verzoek tot thuiswerken weigeren.

3. Ben je verplicht als werkgever om een thuiswerkvergoeding te betalen?

Nee, het is niet verplicht als werkgever om een thuiswerkvergoeding te betalen. Het mag uiteraard wel. Je kunt goed werkgeverschap tonen door bijvoorbeeld een kleine bijdrage te doen in elektra, water, licht, koffie of thee.

4. Hoe kun je meer verbinding creëren binnen teams tijdens het thuiswerken?

De sleutel tot het creëren van meer verbinding tijdens thuiswerken ligt bij het stimuleren van onderling contact. Zorg dat men elkaar vaker eens belt in plaats van mailen. Vier samen resultaten, bespreek conflicten, bel eens zonder reden en start samen de week op en sluit deze samen af. Op deze manier kom je het dicht in de buurt bij hoe het nu op kantoor gaat.

5. Hoe ver moet je gaan als werkgever om thuiswerkers (fit) te houden?

Ondanks dat veel werkgevers vinden dat de zorg van werknemers in de privésfeer ligt, mag je daar nu wel proactiever is zijn. Maak duidelijk hoe belangrijk het is voor het werkplezier om fit en gezond te zijn. Je kunt dit ook stimuleren door samen eens te gaan wandelen tijdens een overleg en het onderwerp bespreekbaar te maken. Ook hier is voldoende kennis aanwezig bij bijvoorbeeld Penosa om je hier in te begeleiden en een goede en gemotiveerde aanpak op te stellen.

6. Hoe kun je een goede balans tussen privé en werk houden?

Tijdens het thuiswerken is de balans tussen werk en privé lastiger te vinden. Als werkgever kun je hier wel in sturen door een duidelijke structuur aan te geven. Maak afspraken over bereikbaarheid, vaste overleg momenten en geef tips over rustmomenten. Vooral het laatste is van groot belang. Omdat werknemers op kantoor veel meer afleiding hebben zoals toevallige ontmoetingen op de gang, napraten na een vergadering, koffieapparaat en ga zo maar door. De valkuil thuis is om aan een stuk door te werken. Dit zal je moeten doorbreken en help ze hier bij.

Lees ook onze blog: Beloningen voor medewerkers aan het einde van het jaar

Conclusie

We kunnen ons goed voorstellen dat het je als werkgever doet duizelen. Wat komt er veel op je af nog naast alle andere zaken. We kijken graag een keer met je mee om te kijken waar je met kleine stapjes het welzijn van je werknemers kunt verhogen zonder dat dit direct bakken met geld of veel tijd kost. En mocht je vragen hebben die hierboven niet beantwoord zijn. Stel ze gerust. We staan altijd klaar voor je.

groet,

Sheila