HR KENNISBANK

Alles wat je als werkgever moet weten over… ouderschapsverlof

ouderschapsverlof

Bij Penosa krijgen we vaak vragen over het ouderschapsverlof, zeker sinds de regeling in augustus 2022 is gewijzigd. Daarom hebben we alles rondom dit onderwerp overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof kunnen werknemers tijdelijk minder gaan werken, om zo hun ouderschapstaken te combineren met hun werk. Sinds augustus 2022 kunnen beide ouders in het eerste levensjaar van hun baby 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof komt bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof van de moeder en de 6 weken geboorteverlof van de vader of partner.

De duur van het verlof (betaald en onbetaald) is maximaal 26x het aantal uur per week dat de ouders werken. Zij kunnen dit opnemen tot het kind 8 jaar oud is.

Zoals gezegd zijn de eerste 9 weken in het eerste levensjaar betaald. Als werkgever kan je hiervoor een WAZO-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon. In sommige cao's is bepaald dat werkgevers de uitkering aanvullen. Het reguliere verlof (buiten de eerste 9 weken in het eerste levensjaar) in principe onbetaald, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Wie hebben recht op ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof geldt voor:

  • wettelijke ouders
  • zij die het kind hebben erkend
  • zij die samenwonen met het kind of het kind verzorgen en opvoeden (zoals een stiefouder)
  • pleegzorgouders of adoptieouders

Meerlingen

Krijgt jouw werknemer een meerling? Dan heeft hij/zij voor ieder kind recht op ouderschapsverlof. Bij een tweeling is dit dus 2 x 26 weken = 52 weken. Dit geldt ook voor werknemers die meerdere kinderen tegelijkertijd adopteren of erkennen. Werknemers die gelijktijdig de verzorging en opvoeding van meer dan 1 (pleeg- of stief)kind op zich nemen, hebben slechts 1 keer recht op ouderschapsverlof.

Lees ook: Zwangere werkneemster? Dit moet je regelen (checklist)

Ouderschapsverlof aanvragen

De werknemer moet het (betaald) ouderschapsverlof uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk bij jou aanvragen. Bij deze aanvraag moet hij/zij ook de duur en de spreiding van het verlof aangeven. De werknemer is in principe aan de aanvraag gebonden. Alleen in geval van onvoorziene omstandigheden kan een werknemer een verzoek doen om het verlof toch niet op te nemen of niet voort te zetten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een nieuwe zwangerschap (en dus van zwangerschaps- en bevallingsverlof of geboorteverlof), langdurige ziekte of ingrijpende wijzigingen in het gezinsinkomen.

Als werkgever mag je de aanvraag voor de eerste 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind niet weigeren. Het reguliere verlof mag je alleen weigeren wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Voor beide verlofvormen geldt dat je de werknemer wel mag vragen of het verlof vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang anders ingedeeld kan worden.

Ontslag

Op grond van de wet mag je een werknemer niet ontslaan omdat hij/zij ouderschapsverlof wil opnemen. Dit opzegverbod is een ‘wegens-opzegverbod’ en geen ‘tijdens-opzegverbod’. Dit betekent dat je een werknemer wel tijdens het verlof mag ontslaan, alleen niet vanwege het opnemen van ouderschapverlof.

Opbouw van vakantiedagen

Op grond van de wet heeft een werknemer recht op vakantiedagenopbouw als hij recht heeft op loon. Dit betekent dat je werknemer geen vakantiedagen opbouwt over het ouderschapsverlof, behalve als hij een uitkering krijgt of als jij het salaris doorbetaalt. In dat laatste geval bouwt de werknemer 100% vakantiedagen op over het (betaalde) ouderschapsverlof, ook als hij maar 70% van zijn loon ontvangt.

Ouderschapsverlof tijdens feestdagen

Als het ouderschapsverlof op een feestdag valt, dan geldt die dag in principe gewoon als ouderschapsverlofdag. Je mag hierover wel andere afspraken maken. Ook is in hierover in sommige cao’s iets geregeld.

Ouderschapsverlof en ziekte

Als de werknemer ziek wordt loopt het verlof gewoon door. Bij opname van regulier ouderschapsverlof hoef je dan alleen het loon door te betalen over de uren die de werknemer zou werken als hij niet ziek was, behalve als er iets anders is opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst.

Vragen?

Heb je vragen over ouderschapsverlof? Heb je behoefte aan een voorbeeldbrief waarmee je aan de werknemer kunt bevestigen welke afspraken jullie hebben gemaakt? Of ben je benieuwd hoe Penosa jou kan helpen grip te houden op HR? Bel of mail ons dan, we zijn er voor jou!

groet,

Sheila

sheila@penosa.nl