HR KENNISBANK

Kopen en verkopen van vakantiedagen: dit moet je weten

Kopen en verkopen van vakantiedagen: dit moet je weten cover

Eén van je werknemers is door haar vakantiedagen heen en vraagt of ze vakantiedagen kan bijkopen. Een andere werknemer wil juist liever geld in plaats van vrij, en vraagt of hij een aantal van zijn vakantiedagen mag verkopen. Hier zitten een aantal haken en ogen aan. Lees daarom hier wat je moet weten over het kopen en verkopen van vakantiedagen.

Regeling vakantiedagen

De wet zegt eigenlijk weinig over het kopen of verkopen van vakantiedagen, behalve dat een werknemer tijdens het dienstverband geen wettelijke vakantiedagen mag afkopen. Het doel van wettelijke vakantiedagen zit hem er namelijk in dat een werknemer daadwerkelijk vakantie geniet. Voor die dagen mag een werknemer gedurende het dienstverband dus niet worden uitbetaald.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen is hierover niets bepaald in de wet. Als je als werkgever vindt dat het mogelijk moet zijn om vakantiedagen te kopen of verkopen, is het verstandig om hiervoor een regeling vast te stellen. Je kunt deze regeling bijvoorbeeld opnemen in het personeelshandboek, een arbeidsvoorwaardenregeling of op het intranet. Zo bevorder je gelijke behandeling van je werknemers. Gelijke gevallen moeten namelijk gelijk behandeld worden. Dit betekent dat je geen onderscheid mag maken tussen parttimers en fulltimers of tussen vaste krachten en tijdelijke krachten. Je mag wel onderscheid maken tussen groepen werknemers met verschillende functies.

Tip: Is er een cao van toepassing? Controleer dan ook of daar eventueel al een regeling over het kopen en verkopen van vakantiedagen in is opgenomen.

Bij het opstellen van de regeling kun je antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat is het maximum aantal te kopen en/of te verkopen dagen per kalenderjaar?
  • Hoe werkt het aanvragen van het kopen en/of verkopen van vakantiedagen?
  • Wat als bijgekochte dagen niet worden opgenomen?
  • Hoe wordt de waarde van de gekochte en/of verkochte dagen berekend?
  • Wanneer/hoe worden de gekochte en/of verkochte dagen met de werknemer afgerekend?

Lees ook: Vakantiedagen: 5 veelgestelde vragen

Het opnemen van bijgekochte vakantiedagen

De hoofdregel bij het opnemen van vakantiedagen is dat de werknemer zelf bepaalt wanneer hij of zij deze opneemt. Dit geldt in principe ook voor bijgekochte dagen. Als werkgever mag je het verzoek van een werknemer om in een bepaalde periode vrij te nemen dus niet zomaar weigeren, ook als het gaat om bijgekochte dagen. Weigeren mag alleen als je hiervoor een zwaarwegende reden hebt die leidt tot verstoring van de bedrijfsvoering, als de werknemer te weinig opgebouwde verlofdagen heeft of als de aanvraag in strijd is met regels vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst. Je mag als werknemer namelijk wel afspraken vastleggen in de arbeidsovereenkomst of een reglement dat werknemers in een bepaalde periode geen vrij kunnen nemen.

Het belang van een goede verlofregistratie

Dan nog iets anders: in de praktijk zien wij dat bij veel MKB bedrijven de verlofregistratie nog niet op orde is. Het gevolg hiervan? Geen overzicht en geen inzicht. Zo gaat er nog wel eens iets mis, bijvoorbeeld omdat een medewerker te veel vakantiedagen opneemt en vervolgens uit dienst gaat. Dit was laatst het geval bij een van onze klanten. Nadat wij dit hadden gesignaleerd, spraken de werkgever en werknemer af de te veel genoten uren bij de eindafrekening te verrekenen. Dit scheelde de werkgever bijna € 1.000!

Het is daarom verstandig om een goede verlofregistratie bij te houden. Maak daarin ook onderscheid tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, want daarvoor gelden andere regels. Een goede verlofregistratie is onmisbaar om problemen met werknemers te voorkomen en te zorgen dat verlofdagen eerlijk en transparant worden afgehandeld.

Andere vragen?

Wil je dat er eens iemand kritisch meekijkt naar je huidige verlofregistratie? Heb je meer of andere vragen? Of wil je dat we eens met je meedenken over een reglement voor het kopen en verkopen van vakantiedagen? We komen graag bij je langs! Neem dus gerust contact met ons op.

Groet,

Sheila

sheila@penosa.nl